Honda Assistance

Staráme se o vás a vaše vozidlo – a to i dlouhou dobu poté, co s ním poprvé přijedete domů. Díky asistenční službě Honda budete vždy s jistotou vědět, že pokud se během cesty něco pokazí, můžeme vám pomoci.

Pomoc ve správný čas

Asistenční služba Honda je dostupná 24 hodin denně, každý den, po celý rok – i když cestujete po Evropě.

Pojištění se vztahuje na škodné události nastalé na území České republiky a v zahraničí v zemích, které jsou součástí mezinárodní dohody o vzájemném uznání pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla, přičemž členství těchto zemí není ke dni škodné události pozastaveno. (Albánie, Andorra, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Irsko, Island, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie (F.Y.R.O.M), Malta, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, San Marino, Slovenská republika, Slovinsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Srbská republika, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina, Vatikán, Bělorusko, Írán, Izrael, Moldavsko, Maroko, Rusko (evropská část), Tunisko.

 • PLATNOST PROGRAMU

3 roky od data první registrace vozidla,

Bezplatná asistenční služba je poskytována na území aktuální platnosti zelené karty,

24  hodin denně, 7 dní v týdnu.

 • PRODLOUŽENÍ PROGRAMU RESP. MOŽNOST DOKOUPENÍ PROGRAMU

Službu Honda Assistance lze sjednat i pro vozidla Honda zakoupená před 1.1.2008 nebo pro vozidla již po záruce, a to bez omezení stáří vozidla. Program je možno dokoupit u všech autorizovaných servisů Honda za 690 Kč na 1 rok. Rozsah plnění asistenční služby je stejný jako u nových vozidel (viz. definice služeb bezplatné asistence).

 • ASISTENČNÍ SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY TĚMTO OSOBÁM

Registrovaným majitelům vozidel.

Řidičům vozidel a ostatním osobám převáženým v daném vozidle v okamžiku poruchy či nehody (do maximálního počtu 4-5 přepravovaných osob na základě údajů poskytnutých výrobcem).

 • SITUACE VEDOUCÍ K POSKYTOVÁNÍ BEZPLATNÉ ASISTENCE

Bezplatná asistence bude poskytnuta v případě nehody, poruchy, krádeže, vandalismu či defektu. Za nehodu či poruchu se považuje jakékoliv poškození vozidla, které nedovoluje pokračování v jízdě. Dále se za poruchu dle podmínek programu považuje i záměna či nedostatek paliva, vybití baterie a uzamčení klíčů ve voze. Asistenční služby v případech vandalismu jsou poskytovány pouze za podmínky, že poškození nedovoluje pokračování v jízdě (např. poškození světlometů, bočních zrcátek apod.). Za defekt se považuje jakékoliv poškození pneumatiky, které nedovoluje pokračování v jízdě.

 • DEFINICE SLUŽEB BEZPLATNÉ ASISTENCE
 1. Oprava na místě

Silniční asistence je odstranění poruchy vozidla na vozovce. V těchto případech asistenční služba zajistí opravu vozidla či jeho vyproštění zpět na silnici prostřednictvím svého partnera přímo v místě nehody či poruchy.

 1. Odtažení, uschování vozidla

Pokud do 60 min. od příjezdu zásahového vozidla není možné provést opravu přímo na místě nehody/poruchy, asistenční služba zajistí odtažení vozidla a přepravu cestujících (do max. počtu 4 až 5 osob) do nejbližšího autorizovaného servisu nebo do jiného vhodného zařízení. Dle přání klienta zajistí asistenční služba rovněž přepravu vozidla a cestujících do autorizovaného servisu nejbližšího místu bydliště klienta. V takovémto případě ztrácí klient nárok na využití jakýchkoli dalších služeb bezplatné asistence. V případě, že je cílový autoservis nebo dílna v době nehody či poruchy uzavřen, zajistí asistenční služba bezpečné uložení vozidla až do doby převzetí vozu autoservisem. Asistenční služba zajistí i odtažení a úschovu přívěsu či jiného přípojného návěsu za osobní vozidlo. Poskytování služby úschovy vozidla je omezeno finančním limitem 4 000 Kč, resp. 150 EUR v zahraničí.

 1. Ubytování pro řidiče a ostatní pasažéry

V případě krádeže vozidla nebo pokud oprava vozidla potrvá déle než 12 hodin, zajistí asistenční služba ubytování včetně snídaně v hotelu kategorie 4*. Délka ubytování je omezena na 1 noc. Asistenční služba dále zařídí přepravu řidiče a spolucestujících do daného hotelu.

 1. Pokračování v cestě či cesta do místa bydliště

Asistenční služba zajistí přepravu řidiče i posádky vozidla buď taxíkem (do 90 min. jízdy), vlakem II. třídy (do 4 hodin cesty) nebo letecky ekonomickou třídou (pokud cesta bude přesahovat 4 hodiny) v případě krádeže vozidla nebo pokud oprava vozidla potrvá déle než 12 hodin. Doprava je možná buď do místa bydliště, nebo do uvažovaného cíle původní cesty.

 1. Náhradní vozidlo

Asistenční služba zařídí přistavení náhradního vozidla kategorie B, případně vozidlo v nejbližší kategorii k vozu klienta na dobu 3 dnů v případě krádeže vozidla nebo pokud oprava vozidla potrvá déle než 12 hodin.

 1. Nedostatek paliva

Asistenční služba zařídí dovoz paliva na místo, kde bylo vozidlo řidičem odstaveno. Cena dovezeného paliva bude uhrazena uživatelem vozidla.

 1. Záměna paliva

Asistenční služba zajistí vyčerpání nádrže a dovoz vhodného paliva. Cena dovezeného paliva bude uhrazena uživatelem vozidla.

 1. Defekt

Za defekt se považuje jakékoliv poškození pneumatiky, které nedovoluje pokračování v jízdě. V tomto případě zajistí asistenční služba příjezd kvalifikovaného pracovníka a uhradí práci spojenou s odstraněním defektu. Cena náhradních dílů a materiálu bude uhrazena uživatelem vozidla.

 1. Odemknutí vozidla

V případě uzamčených klíčů ve vozidle či ztráty klíčů zajistí asistenční služba odemknutí vozidla či dovoz náhradních klíčů. Výměna zámků a případná cena součástek a náhradních dílů není hrazena v rámci asistenčního programu.

 1. Vyzvednutí vozidla (pouze v zahraničí)

V případě přání klienta zajistí asistenční služba cestu klienta do zahraničí za účelem vyzvednutí vozidla po dokončení opravy v autorizovaném servisu. Poskytování služby je omezeno finančním limitem 24 000 Kč, resp. 900 EUR

 1. Finanční hotovost pro případ nouze (pouze v zahraničí)

V případě nouze (vykradení vozidla, úhrada opravy v servisu, složení kauce na policii) v zahraničí, kdy situace neumožňuje pokračování v cestě, zajistí asistenční služba bezplatné doručení hotovosti klientům. Bezplatné doručení hotovosti je podmíněno složením zálohy nebo garance ze strany klienta.

 • VÝLUKY A OMEZENÍ

Nárok na služby bezplatné asistence vzniká pouze v případě kontaktování centrály Honda Assistance bezprostředně po události vyžadující zásah. Doba platnosti programu je 3 roky. Limit plnění je 55 000 Kč, resp. 2 000 EUR v zahraničí na jednu asistenční událost. Služby 3, 4, 5 nelze kombinovat. Službu 10 lze využít pouze v kombinaci se službou 4. Pro asistenci v případech nedostatku paliva, vybití baterie, uzamčení klíčů ve vozidle a defektu lze využít pouze služeb opravy na místě, odtažení a úschovy vozidla.

TELEFONNÍ ČÍSLO HONDA ASSISTANCE

+420 221 586 530